جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

Reading & Writing
کد دوره 003
روز 1396/04/31 الی
ساعت الی
نوع|دسته حضوری|دوره های آموزشی
مدرس دکتر سید حسن سید رضائی
محل برگزاری قلعه زبان گیتی
ظرفیت 30
هزینه
ثبت نام

قوانین :

قوانین و مقررات شامل بندهای یک تا سه می باشد

1-ساعت حضور در جلسه بر اساس نام دوره شروع شده و حداقل تاخیر ده دقیقه قابل قبول می باشد

2- تارخ برگزاری دوره در صورت تغییر سه روز قبل اعلام می گردد قبل از شروع دوره حتما با دفتر قلعه زبان گیتی هماهنگ نمایید

3-هزینه واریز شده در خصوص دوره ی مورد نظر قابل برگشت نمی باشد