جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

EPTTOUR
کد دوره 001
روز 1396/05/14 الی 1396/05/17
ساعت 16:00 الی 21:00
نوع|دسته حضوری|دوره های آموزشی
مدرس دکتر سید حسن سید رضائی
محل برگزاری قلعه زبان گیتی
ظرفیت 30
هزینه 375000
ثبت نام

قوانین :

قوانین و مقررات شامل بندهای یک تا سه می باشد

هزینه دوره 375000 تومان می باشد

1-ساعت حضور در جلسه بر اساس نام دوره شروع شده و حداقل تاخیر ده دقیقه قابل قبول می باشد

2- تارخ برگزاری دوره در صورت تغییر سه روز قبل اعلام می گردد قبل از شروع دوره حتما با دفتر قلعه زبان گیتی هماهنگ نمایید

3-هزینه واریز شده در خصوص دوره ی مورد نظر قابل برگشت نمی باشد