فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

لیست دوره ها
کد نام دوره روز ساعت نوع|دسته مدرس محل ظرفیت قوانین آزمون وضعیت هزینه
001 EPTTOUR 1396/05/14 1396/05/17 16:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 30 قوانین دارد در حال ثبت نام ثبت نام
002 کلاس مکالمه ویژه تابستان 1396/04/20 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد گذشته ثبت نام
003 Reading & Writing 1396/04/31 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد گذشته ثبت نام
004 آزمون آزمایشی EPT 1396/04/10 17:00 حضوری|EPTTOUR قلعه زبان گیتی 30 قوانین دارد گذشته ثبت نام
1201 کارگاه آموزشی یک روزه انگلیسی در سفر 1396/05/30 1396/05/30 16:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی 60 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
005 کلاس های آمادگی آیلتس، تافل، مکالمه، تولیمو، EPT حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
006 کارگاه آموزشی کاربردی SPSS مقدماتی و پیشرفته (خاص آموزش زبان انگلیسی) 1396/05/26 1396/05/26 09:00 19:00 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
007 دوره پنجم EPT TOUR 1396/06/12 1396/06/16 04:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 45 قوانین دارد در حال ثبت نام ثبت نام
008 کارگاه آموزشی SPSS (خاص آموزش زبان انگلیسی) 1396/06/09 1396/06/09 09:00 19:00 حضوری|دوره های آموزشی قلعه زبان گیتی 45 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
009 کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسی 1396/06/31 1396/06/31 09:00 17:00 حضوری|دوره های آموزشی مجتمع یادمان 45 قوانین ندارد ثبت نام