فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

تحلیل سوالات بخش گرامر آزمون EPT مرداد ماه 1396

۱۳۹۶/۵/۲۹

تحلیل سوالات بخش گرامر آزمون EPT مرداد ماه 1396

کلیه سوالات بخش گرامر EPT مرداد ماه از مباحث مطرح شده در کلاس بود : گروه A

تطابق فاعل و فعل : 4 سوال (سوالات 26، 41، 48 و 59)
فعل اول و دوم : 5 سوال (سوالات 27، 58، 61، 63 و 64)
ضمیر موصولی : 3 سوال (سوالات 28، 35 و 49)
جمله واره : 2 سوال (سوالات 29 و 33)
صفت، اسم و قید : 6 سوال (سوالات 30، 32، 37، 40، 47 و 50)
کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش : 3 سوال (31، 38 و 55)
جملات شرطی : 3 سوال (سوالات 33، 36 و 51)
حروف اضافه : 4 سوال (سوالات 34، 55، 62 و 65)
حروف ربط : 3 سوال (سوالات 29، 42 و 46)
صفت تفضیلی و عالی : 1 سوال (سوال 43)
جمله معلوم و مجهول : 3 سوال (سوالات 44، 45 و 53)
زمان ها : 3 سوال (سوالات 56، 57 و 60)